top of page

Johtoryhmä

Konsulttipalvelut

Oma kehittymisen halu tai tyytymättömyys nykyiseen toimintatapaan voi saada johtoryhmän itsensä toivomaan konsultointiapua. Joskus kehityspaine syntyy myös johtoryhmän ulkopuolelta. Jokainen johtoryhmä on erilainen mutta jokainen ryhmä on itse paras toimintansa kehittäjä. 

Johtoryhmän kehittäminen (team building) ei ole yksittäinen tapahtuma vaan se on työprosessi. Konsultti tarjoaa tähän rakenteen ja fasilitoi prosessia. Jokainen johtoryhmä on erilainen ja omanlaisessaan tilanteessa. Lähtötilanne ja tavoitteet on selvitettävä alussa huolellisesti eikä standardiratkaisuja ole. Tämän konsultti tekee haastattelemalla johtoryhmän edustajia tilanteeseen sopivin kysymyksin. Selville saatujen asioiden pohjalta suunnitellaan kehittämistilaisuus/tilaisuudet. Myöhemmin arvioidaan saavutetut tulokset. Prosessin seuranta on johdon vastuulla ja vaikka konsultti voi osallistua siihen, hän ei voi ottaa organisaation johdon tehtäviä.

LIITE Esimerkki johtoryhmävalmennuksesta – periaatteita

bottom of page