top of page

Muutosjohtaminen

Konsulttipalvelut

Akvaariopeili®

Akvaariopeili® on sitouttava tapa tuoda muutos koko organisaation omaksi. Se on vuoropuhelumalli muutoksesta kertomiseen ja keskusteluun silloin, kun haluat saada viestin tehokkaasti perille, lisätä avoimuutta ja organisaatiotasojen välistä keskustelua sekä vähentää muutosvastarintaa. Päätavoite on aina nopeuttaa muutosta. Muutos vie tunnetasolla ihmiset matkalle, joka kulkee läpi tietynlaisten mielen maisemien ja myös niitä käsitellään vuoropuhelussa.

 Akvaariopeilin käyttöalueet: 

  • Organisaatiomuutokset (ja mitä niistä käytännössä halutaan seuraavan, esim. uuden organisaatiorakenteen aiheuttamien toimintatapojen suhteen) 

  • Merkittävät isot työroolimuutokset (joko organisaatioon joidenkin yksiköiden keskinäiset työnjaot ja roolit muuttuvat tai esim. jonkin ammattikunnan roolit muuttuvat, tehtäväkuva on osattava hahmottaa uudella tavalla ym.)

  • Ulkoistukset (joko pelkästään luovuttavan tai vastaanottavan tai joskus yhtä aikaa molempien organisaatioiden kannalta)

  •  Saneerauksen perustelu henkilöstölle

  • Akvaariopeilissä siirtyy huomattavasti enemmän informaatiota kuin millään muulla tiedossani olevalla tekniikalla

LIITE Akvaariopeili®

LIITE Kartta sinulle, joka vaellat muutoksen maassa

VIDEO Irtisanomiskeskustelu (Suomen videokeskus, asiantuntijana Pirkko Hurme)

Asiakkaan kysymys:

Mihin Akvaariopeilin® tehokkuus perustuu?

  • Ihmiset imaisevat helpoimmin sisäänsä sellaisen tiedon, joka tulee vastauksena itse esitettyyn kysymykseen. 

  • Vuorovaikutteinen tapa pitää virkeänä ja vastaanottavaisena ja mahdollistaa aktiivisen roolin myös niille, jotka kuulevat asiasta ensi kertaa. 

  • Akvaariopeili® vaikuttaa myös asenteisiin voimakkaasti ja näyttää, mitä tunteita muutos on herättänyt ja osittain myös purkaa muutokseen liittyvää tunnelatausta, joka usein ilman käsittelyä on suurin jarru muutoksen ymmärtämiselle.

  • Kun asia vyörytetään eteenpäin systemaattisesti organisaatiotasoittain, se helpommin siirtyy samanlaisena ja myös johdon tahtotilan voima välittyy paremmin, mikä vähentää turhaa vastustusta.

Asiakkaan kysymys:

Paljonko Akvaariopeilissä siirtyy oikeaa informaatiota?

Mielestäni huomattavasti enemmän kuin millään tiedossani olevalla muulla tekniikalla, joita olisivat esim. suuri informaatiotilaisuus, jossa johdon puheenvuoro(ja), tiedotteet, intranet, videot, chat jne.

bottom of page