top of page

Palvelut

Jos etsit ratkaisuja seuraaviin haasteisiin, voin auttaa

YT- Irtisanomistilanteet

Viestintä, valintakriteerit, esimiesten valmennus ja motivointi, prosessin johtaminen, päätösten kertominen, lähtevien ja jäävien työntekijöiden motivointi, vanhasta luopuminen ja uuden rakentaminen.

Meeting
Meeting Room

Muutosjohtaminen

Esim. strategian jalkauttaminen, uusien toimintatapojen käyttöönotto, muutosvastarinnan vähentäminen, avoimen vuoropuhelun ja hyvän palautekulttuurin luominen.

Johtoryhmä

Roolien määrittely, yhteisen toimintatavan ja tiimihengen luominen, avoin keskustelu, tehokkaat kokoukset.

Business Meeting
 Young Woman Contemplating

Työhyvinvointi ja suorittaminen

Oman työtehtävän haltuunotto ja työidentiteetin luominen, yksilön ja tiimin omien tyypillisten toimintatapojen tunnistaminen.

Tulehtuneet tilanteet

Avainhenkilöiden välillä tai työyhteisössä.

Meeting
bottom of page