top of page

Tulehtuneet tilanteet

Konsulttipalvelut

Avainhenkilöiden välillä tai työyhteisössä

Joskus busineksen pahin este on huonot välit avainhenkilöiden välillä. Organisaatiokansalaisuus-taidot (organisational citizenship), vanhentuneelta nimeltään alaistaidot, tarkoittavat vähintään kohtalaista itsetuntemusta, kykyä johtaa itseään ja tehdä tavoitteellista ja sujuvaa yhteistyötä muiden kanssa henkilökohtaisista mieltymyksistä ja pitämisistä riippumatta.  

Huipputiimien (HPT High Performance Team) jäsenet hallitsevat organisaatiokansalaisuustaidot leikiten (erilaisuuden hyväksymisen, tunnustuksen antamisen, prosessien noudattamisen, luovuuden ja tehokkuuden). Sen lisäksi he osaavat käyttää yhteisiä tavoitemielikuvia ja vertauskuvia, pitää hauskaa työssä ja kokea yksilön rajat ylittävää tiimiytymistä. Kukaan ei yksilönä ole täydellinen, mutta tiimillä on mahdollisuus sellaiseksi tulla (Belbinin mukaan).  

Jotta muidenkin kohdalla päästäisiin hyvään lopputulemaan on niin johtajien kuin työntekijöiden kaiken tasoisissa tiimeissä hallittava yhteistyötaitoja ja tunnettava omaa toimintatapaansa ja osattava myös ajoittain motivoida ja hillitäkin itseään sekä tiimin sisäisissä että tiimien välisissä tilanteissa.

Aina ei näin ole ja silloin voidaan tarvita ulkopuolista selvittelyapua neutraloimaan tilannetta ja luomaan kaikkia turvaavat pelisäännöt selvittelyyn

VIDEO Luova palaute (Suomen Videokeskus, asiantuntijana Pirkko Hurme)

bottom of page