top of page

Työhyvinvointi ja suorittaminen

Konsulttipalvelut

Työhyvinvointi ja suorittaminen

Työnilo, tehtävistä suoriutuminen ja työhyvinvointi kuuluvat yhteen. On ilo päästä tekemään mieluisaa työtä ja suoriutua siitä hyvin. Kun näin ei ole, se voi johtua monista tekijöistä: ulkoisista tai sisäisistä. Joskus ongelmat voivat syntyä esim. siksi että

  • tavoitteet ovat epäselvät

  • johtaminen ja työntekijän ohjauksen tarve eivät kohtaa

  • palautteen saanti ontuu

  • perehdytys on jäänyt tekemättä

  • työntekijä on väärässä (liian helpossa tai liian vaikeassa tai muuten epämieluisassa) tehtävässä.

LIITE Tehtävään – tehtävässä -tehtävästä kasvaminen

VIDEO Valmentava esimies (Suomen Videokeskus, asiantuntijana Pirkko Hurme)

Työpersoona-analyysi

Oman työpersoonan tunteminen ja tietoinen kehittäminen on motivaation, uravalinnan ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Työpersoona-analyysi (People Test Person) on nopeakäyttöinen apu tähän. Edustan Suomessa Tanskalaisen People Test Systemsin rekrytointi- ja kehittämistyökaluja. PTP (Työpersoona-analyysi) tehdään verkossa, minkä jälkeen seuraa henkilökohtainen palautekeskustelu tuloksista ja kirjalliset palautteet. 

PTP:n pohjalta voi koota myös tiimin yhteisen profiilin ja saada siitä palautteen (PTT People Test Team), jota käytetään tiimin kehittämiseen.  

LIITE PTP Työpersoona-analyysi

Teen em. analyyseihin myös käyttäjäkoulutusta ja sertifiointia: PTP (People Test Person – Työpersoona-analyysi) ja PTT (People Test Team - Tiimianalyysi).

bottom of page